อู่ต่อเรือ มาริอาร์ท (ประเทศไทย) หรือ ที่ลูกค้าโดยทั่วไปรู้จักในชื่อ คานเรือโกตี่ เริ่มดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการในปี 2522 โดยขณะนั้นมีความต้องการต่อเรือ ประมงและเรือขนส่งน้ำมัน (Tanker) ในเขตพื้นที่สมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้กิจการของอู่ก้าวหน้าขึ้น อย่างรวดเร็ว และด้วยความสามารถด้านการออกแบบที่โดดเด่นประกอบ กับช่างฝีมือที่มีประสบการณ์ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าจำนวนมากและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ในระยะเวลากว่า 30 ปีที่บริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจต่อเรือ เราได้ส่งมอบเรือให้ลูกค้าภายในประเทศแล้วไม่ต่ำกว่า 300 ลำ และอีกกว่า 50 ลำสำหรับลูกค้าในต่างประเทศ

เรือทุกลำที่เราส่งมอบให้กับลูกค้าเราคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยเป้าหมายของเราในทุกโครงการ คือ “การทำให้มากกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง” ทั้งในด้านคุณภาพ, ด้านระยะเวลาการส่งมอบ และในด้านราคา การที่จะทำให้เป้าหมายของเราเป็นจริงได้นั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องมีความพร้อม ทั้งในด้านการออกแบบ วัตถุดิบ และบุคคลากร ซึ่งบริษัทต่างๆ ในเครือสุธร ร่วมกับพนักงานประจำอีกหลายร้อยคน พร้อมที่จะดูแลลูกค้าทุกท่านและทุกงานของเรา จะสร้างความประทับใจให้กับท่านได้อย่างแน่นอน
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา งานบริการ ผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา