DESIGN

DESIGN

อู่ต่อเรือมาริอาร์ท เป็นอู่ต่อเรือที่มีศักยภาพในการสร้างและผลิตเรือตามความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนพร้อมส่งมอบ เรามีทีมวิศวกรเรือและสถาปนิกเรือที่มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบ ทั้งงานภายนอกและภายใน สำหรับงานเรือไม้, เรือเหล็ก, เรืออลูมิเนียม และเรือไฟเบอร์กลาส

นอกจากบริการออกแบบรูปร่างแล้ว เรายังมีบริการทำแบบเพื่อการผลิต (Construction Drawing), บริการคำนวนงานวิศวกรรม (Engineering) และการทำแบบที่ก่อสร้างจริง (As-built Drawing) อย่างครบวงจร

บริการด้านการออกแบบ

 • Ship Design (Exterior and Interior)
 • Construction Drawing
 • Engineering
  • Hull Scantling
  • Hydrostatics
  • Stability
  • Weight and CG Calculation
  • Resistance and Power Calculation
 • As-Built Drawing
 • Material Testing